Hamarregionen

Klikk på kartet for informasjon om medlemskommunene i Hamarregionen regionråd.
  • Koigen


  • Oppvekst gårdsbarnehage


  • Forskning og utdanning
Nyheter

Oppvekstkonferansen 2017

Oppvekstkonferansen 2017

"Her og nå- for framtida"

KS Hedmark og Oppland inviterer til Oppvekstkonferansen 2017

Ny Nasjonal Transportplan er lagt frem

Ny Nasjonal Transportplan er lagt frem

- Bedre infrastruktur skal gi hele landet enklere og tryggere reisehverdager, kortere reisetider, økt mobilitet og dermed økt konkurransekraft. Ingen av oss kjenner fremtiden, men vi skal sørge for at vi er klar for den. Derfor foreslår vi å bruke 1 064 milliarder kroner de neste 12 årene på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikrere, mer effektive og grønnere transportløsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Politimesterens tilrådning til lokal struktur

Politimesterens tilrådning til lokal struktur er oversendt til Politidirektoratet. Politidirektoratet vil treffe sin beslutning om
lokal struktur i Innlandet politidistrikt medio januar 2017.


Alle artikler