Hamarregionen

Klikk på kartet for informasjon om medlemskommunene i Hamarregionen regionråd.
  • Koigen


  • Oppvekst gårdsbarnehage


  • Forskning og utdanning
Nyheter

Innlandet satser på bioøkonomi

Hedmark og Oppland fylkeskommuner jobber nå fram en strategi for bioøkonomi. Grønne og bærekraftige bedrifter knyttet til Bioøkonomisenteret på Hamar er sentrale drivkrefter. Bedriftene registrerer allerede fortrinn ved å satse på regionens naturlige forutsetninger.

Stortinget støtter regjeringens forslag til regionreform

Stortinget behandlet i begynnelsen av juni Meld. St. 22 (2015−2016) Nye folkevalgte regioner – rolle struktur og oppgaver, jf. Innst. 377 S (2015−2016). Flertallet på Stortinget støtter forslaget om ti nye regioner. De støtter forslaget om mer forpliktende regional planlegging og forslaget til endringer i oppgaver og ansvar som ligger i meldingen. Men de ber også om mer.

Fylkesmannen har fått sin mal for tilrådning

Fylkesmannen i Hedmark har fått malen for tilrådning fra departementet, i forhold til kommunereformen.


Alle artikler