Hamarregionen

Klikk på kartet for informasjon om medlemskommunene i Hamarregionen regionråd.
  • Koigen


  • Oppvekst gårdsbarnehage


  • Forskning og utdanning
Nyheter

Regjeringens bioøkonomistrategi - Kjente ressurser – uante muligheter

Regjeringens strategi, som har fått tittelen: Kjente ressurser – uante muligheter legger også stor vekt på at "en nasjonal satsing på bioøkonomi skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene,"

Blir Høgskolen i Innlandet fra årsskiftet

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har i parallelle styremøter, den 28. september 2016, vedtatt å sende en søknad til Kunnskapsdepartementet om å organiseres som én institusjon fra 1. januar 2017 basert på fusjonsplattformens innhold.

Befolkningsprognoser

Prognose for befolkningsutviklingen i Hedmark 2016 - 2040

Hedmark vil få befolkningsvekst, og veksten ventes å bli høyere enn den har vært de siste 10-15 år, ifølge SSBs befolkningsprognose.


Alle artikler