Hamarregionen

Klikk på kartet for informasjon om medlemskommunene i Hamarregionen regionråd.
  • Koigen


  • Oppvekst gårdsbarnehage


  • Forskning og utdanning
Nyheter

Politimesterens tilrådning til lokal struktur

Politimesterens tilrådning til lokal struktur er oversendt til Politidirektoratet. Politidirektoratet vil treffe sin beslutning om
lokal struktur i Innlandet politidistrikt medio januar 2017.

Regjeringens bioøkonomistrategi - Kjente ressurser – uante muligheter

Regjeringens strategi, som har fått tittelen: Kjente ressurser – uante muligheter legger også stor vekt på at "en nasjonal satsing på bioøkonomi skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene,"

Blir Høgskolen i Innlandet fra årsskiftet

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har i parallelle styremøter, den 28. september 2016, vedtatt å sende en søknad til Kunnskapsdepartementet om å organiseres som én institusjon fra 1. januar 2017 basert på fusjonsplattformens innhold.


Alle artikler