Nyhetsarkiv / Blir Høgskolen i Innlandet fra årsskiftet


Blir Høgskolen i Innlandet fra årsskiftet

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har i parallelle styremøter, den 28. september 2016, vedtatt å sende en søknad til Kunnskapsdepartementet om å organiseres som én institusjon fra 1. januar 2017 basert på fusjonsplattformens innhold.

Vi er veldig glade for å ha fått dette i land, sier de to rektorene Anna L. Ottosen og Katrine Skretting ved henholdsvis HH og HiL.

Dette er en stor dag for oss og regionen vår. Nå starter vi på et viktig arbeid med å skape en stor og sterk kunnskapsinstitusjon som skal løfte den nye høgskolen mot universitetsstatus.

Styrene anbefaler at navnet på den nye institusjonen blir Høgskolen i Innlandet.

Begrunnelsen for valget av navn er for det første at Innlandet som begrep er i ferd med å feste seg som en betegnelse på denne regionen.

Navnet gir en tydelig regional forankring og identitet til et geografisk område i vekst. Innlandet er et navn som er i ferd med å etablere seg på tvers av næringsliv og det offentlig (sykehus, teater, NHO, politiet, kollektivtrafikk m.fl.). Som Høgskolen Innlandet kan vi bidra ytterligere til å løfte navnet og området/landsdelen i framtiden.

Styrene enige om at det er hva institusjonene fyller navnet med som er det viktige når omdømmet skal skapes og styrkes.

Styrene ber videre Kunnskapsdepartementet om å godkjenne at det oppnevnes et interimsstyre på 15 medlemmer for interimsperioden fram til 31. desember 2016, og at interimsstyret går over til å være et fellesstyre for perioden 1. januar 2017 til 31. juli 2019.