Nyhetsarkiv / Innlandet satser på bioøkonomi


Innlandet satser på bioøkonomi

Hedmark og Oppland fylkeskommuner jobber nå fram en strategi for bioøkonomi. Grønne og bærekraftige bedrifter knyttet til Bioøkonomisenteret på Hamar er sentrale drivkrefter. Bedriftene registrerer allerede fortrinn ved å satse på regionens naturlige forutsetninger.

 Bioøkonomisenteret, fortsatt i støpeskjeen, har vitalisert miljøet og gjort det enklere å finne partnere å dyrke fram gode ideer med. Dette sier Nils Christian Steig i Spermvital AS, en av medlemsbedriftene i Bioøkonomisenteret og klyngen Heidner.

Det var tidligere i år at Hedmark og Oppland fylkeskommuner vedtok å meisle ut en bioøkonomistrategi for Innlandet. Bioøkonomi er produksjon og foredling av biologisk fornybare ressurser, og satsingen skal bidra til grønn vekst og nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Hedmark Kunnskapspark er engasjert for å etablere et bioøkonomisenter, som blir sentral i satsingen. Senteret etableres i Innlandet, men vil ha en nasjonal funksjon, spesielt med hensyn på avl og foredling av dyr, planter og fisk for matproduksjon. 

Grønn sone

På Hamar ser administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark frodige, grønne jorder i alle retninger. Her synes det grønne skiftet å ha ett av sine naturlige utgangspunkt. På Hamar kan bioøkonomisenteret bygge på et fundament som allerede er etablert. Fra 2014 har senteret Biosmia vært etablert i samarbeid med næringsklyngen Heidner og Høgskolen i Hedmark, som har en bioteknologiutdanning i sitt studietilbud.

Markedsdrevet

Konseptet for Bioøkonomisenteret er at det skal være et markedsdrevet innovasjonssenter. Det er bedriftenes og markedets behov som setter premissene for forskning og utvikling.

- Nå er vi et femti-femti spleiselag mellom private og offentlige penger. Vi trenger offentlig drahjelp enda noen år, men vi skal over i en helkommersiell fase der vi får uavhengigheten som følger av å stå på egne bein, sier Larsen.

30 medlemmer

Bioøkonomisenteret er koblet tett til næringsklyngen Heidner som har 30 medlemmer, for det meste bedrifter i verdikjeden matproduksjon. Over hundre ideer har vært vurdert og 13 tidligfaseprosjekter er igangsatt.

Spermvital AS er en av bedriftene som har et konkret prosjekt gående. Spermvital har utviklet en ny inseminasjonsmetode for husdyr, der spermiene er "støpt" inn i en geleaktig konsistens og slippes gradvis løs over en periode på 48 timer ettersom geleen løser seg opp. Det øker sannsynligheten for å treffe kuas fruktbarhetstidspunkt.

- Bioøkonomisenteret og klyngen Heidner innebærer en kraftig styrking av bioteknologimiljøet her på Innlandet. Det er blitt enklere å rekruttere folk, miljøet er blitt spennende og vitalt, og potensielle samarbeidspartnere eller samtalepartnere er bare noen meter unna, sier daglig leder Nils Christian Steig.

Spermvital er en norsk bedrift som startet i 2011 og har 17 ansatte. Omsetningen er på drøyt 12 millioner kroner, og de har et forskningsbudsjett på 45 millioner de neste fire årene.