Nyhetsarkiv / Oppvekstkonferansen 2017


Oppvekstkonferansen 2017

"Her og nå- for framtida"

KS Hedmark og Oppland inviterer til Oppvekstkonferansen 2017

Oppvekstkonferansen 2017

Programmet innholder flere spennende navn og temaer:

Professor Ivar Frønes
Kompetansesamfunnets utfordringer for skole, barnehager, barnevern og politikk.

Sosionom og sosiolog Karin Gustavsen
Reproduksjon av sosiale ulikheter – hvordan kan vi bryte mønsteret?

Filmregissør og manusforfatter Margreth Olin
Barndom, hvilke menneskelige evner, egenskaper og muligheter
dyrker vi hos de kommende generasjoner?

Praktisk informasjon

  • Tid: 28. september - kl 10.00 - 16.00
  • Sted: Øyer
  • Adresse: Meetingpoint Hafjell
  • Pris: 700,-
  • Målgruppe: Ordførere, ledere av komiteer eller utvalg med ansvar for barn og unge, rådmenn, kommunalsjefer for oppvekst, skolefaglig/barnehagefaglig rådgivere, skoleledere, barnehageledere, tillitsvalgte og andre interesserte.

Konferansen avsluttes med ulike stemmers betraktninger over dagens temaer.

Påmeldingsfrist 25.august
Velkommen!