OM REGIONRÅDET / Møteplan 2017

Møteplan 2017

Publisert 15.12.2015 14:00,
Sist oppdatert 09.01.2017 13:08

Regionrådet for Hamarregionen har vedtatt følgende møtedatoer for 2017

14. mars

18. april

30. mai (samrådsmøte)

5. september

31. oktober (samrådsmøte)

28. november