OM REGIONRÅDET / Regionrådet for Hamarregionen


Regionrådet for Hamarregionen

Litt om Regionrådet for Hamarregionen.

Regionrådet for Hamarregionen er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Stange, Løten, Hamar og Ringsaker, samt Hedmark fylkeskommune.

Hver aktør har 3 representanter i Regionrådet. Disse er:

Hedmark Fylkeskommune

 • Fylkesrådet
 • Jan Wibe
 • May C. Stenersen Lund

Ringsaker kommune

 • Anita Ihle Steen
 • Geir Roger Borgedal
 • Ole Berg

Hamar kommune

 • Morten Aspeli
 • Inger Haug
 • Christel Meyer

Løten kommune

 • Bente Elin Lilleøkseth
 • Harald Romstad
 • Else Bjørke

Stange kommune

 • Nils A. Røhne
 • Eva Søgnsbotten
 • Mirjam Engelsjord

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder. I perioden 2012 - 2013 er dette ordførere i Hamar og Løten, Morten Aspeli og Bente Elin Lilleøskseth.

Regionrådets virke reguleres av organets egne vedtekter og rådets virkeområder fastlegges i rådets strategi- og handlingsprogram.

Regionrådet ledes av en av ordførerne. Denne rollen går på omgang mellom de ulike kommunene med 2 års intervaller. I 2012 og 2013 er det Ordfører i Hamar kommune, Morten Aspeli, som er Regionrådets leder.