Prosjekter / Digital Samhandling

Digital Samhandling

Publisert 04.01.2013 11:12,
Sist oppdatert 07.03.2013 08:38

Vi ser en rivende utvikling innen digitale medier og en endring i folks kommunikasjonsvaner. Å være synlig på nett er en rimelig og effektiv måte å kommunisere på. Dette må vi ta innover oss og utnytte. Nettopp derfor er det viktig å sikre seg en posisjon for å kunne bidra til riktig informasjon og være tilgjengelig for dialog for våre målgrupper. Regionrådet for Hamarregionen har derfor innvilget midler til et forprosjekt for digital samhandling.

Digital verden

Formålet med forprosjektet er å kartlegge og sikre grunnlaget for et attraktivt omdømme for regionen, og videreutvikle og bygge opp under de kommunikasjonsstrategier som allerede finnes. Økt samhandling og synliggjøring digitalt gjennom målrettede og koordinerte aktiviteter vil gi oss bedre dialog med målgruppene våre og økt trafikk på egne digitale kanaler.

Hamarregionen Utvikling, Hamarregionen Reiseliv, Regionrådet for Hamarregionen er eiere av forprosjektet, som er tenkt avsluttet 25. september.

Sluttrapporten fra prosjektet og oversikt over digitale kommunikasjonskanaler finner du her.