Råd og utvalg / Vannområde Glomma

Vannområde Glomma

Publisert 29.03.2016 12:47,
Sist oppdatert 14.06.2016 08:38

Regionrådet fattet følgende vedtak i sak 5/16 Vannområde Glomma – valg av representant til styringsgruppen:

Vedtak:

Løten kommune oppnevnte i sak 32/16, som skal være regionrådet for Hamarregionen sin representant, til styringsgruppen for Vannområde Glomma.

Den valgte representanten er:
Kristian Dragsten (AP).

Invitasjon til Styringsgruppemøte som ble gjennomført 31. mai. 2016.